Wichteg Mattdeelung!
Ab 20. März 2016  si mir selwer  nëtt méi matt eisem Fleesch op de Mäert unzetreffen. Mir hale wéi gesot op , mee d'Straussefarm lieft weider, an dat zu Contern bei der Famill Axmann, a vun do kënnt dann och  ab Juni erëm Straussefleesch op de Moart. Kuckt do nom Weenchen wou "LA BASSE COUR" drop steet. Wahrscheinlech op der Platz wou mir och stoungen.