RTL-Reportage 1998

Coco a Co.
nRTL-Reportage vun 1998

 

Dëppegéisser - De leschte Strauss
 

 

Wichteg Mattdeelung!
Ab 20. März 2016  si mir selwer  nëtt méi matt eisem Fleesch op de Mäert unzetreffen. Mir hale wéi gesot op , mee d'Straussefarm lieft weider, an dat zu Contern bei der Famill Axmann, a vun do kënnt dann och  ab Juni erëm Straussefleesch op de Moart. Kuckt do nom Weenchen wou "LA BASSE COUR" drop steet. Wahrscheinlech op der Platz wou mir och stoungen.
De Link vun der Neier Straussefarm